HI Skanderborg er omfattet af de nye regler om persondata, der træder i kraft i maj 2018.

Foreningen og dens afdelinger er opsatte på 
- kun at indsamle nødvendige oplysninger om  medlemmer og deres forældre
- med hjælp fra medlemmerne at holde oplysningerne opdaterede, så der er et grundlag for den bedst mulige kommunikation
- at opretholde oversigter over de oplysninger, som opbevares for alle HI medlemmer og de oplysninger, som gemmes i de enkelte afdelinger
- at indgå og vedligeholde de nødvendige databehandleraftaler

HI Skanderborg respekterer individers eventuelle ønske om at få slettet data i foreningens systemer. De enkelte afdelinger i HI Skanderborg deler systemer til medlemsregistrering, kontingentopkrævning og kommunikation (hjemmesider). I den udstrækning at de enkelte afdelinger indsamler yderligere oplysninger og har særlige behov, sørger afdelingerne for beskrivelse af denne del af databehandlingen.

Har du som medlem eller forælder spørgsmål til databehandling i HI Skanderborg, er du velkommen til at kontakt formand eller kasserer i den relevante afdeling.  
Højvangens Idrætsforening

HI Skanderborg (Højvangens Idrætsforening) er en idrætsforening beliggende i den nord-østlige del af Skanderborg by. 

Nyheder

Foreningen har god aktivitet og vi er nu over 1000 aktive medlemmer. Går du med en instruktør- eller bestyrelsesdrøm i maven, så hører vi meget gerne fra dig. Som i meget gerne...

Aktiviteter

Se og læse mere om vores forskellige aktiviteter, ved at klikke øverst i menuen.
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte afdelinger direkte.