Bestyrelsen
File
Erik S. Andersen
Formand
30 38 10 70
File
Rasmus Nygaard
Næstformand, Ungdomsudvalg
51 90 89 43
KJ
Kim E. Jensen
Kasserer
40 94 03 80
File
Lise H. Schultz
Aktivitetsudvalg
31 20 40 14
File
Thomas B. Henriksen
Senior- og motionistansvarlig
22 42 40 73
JS
Jørn Sørensen
Aktivitetsudvalg
22 98 82 29
File
Martin H. Grotrian
Seniorer
25 19 45 72
JA
Jesper Bork Andersen
Bestyrelsesmedlem
49 40 91 67
TH
Torben S. Hansen
Bestyrelsesmedlem
50 56 10 75
Sponsorer
Sponsorer%20til%20hjemmesiden